+31 6 23545045        

Wat is Social Return?

Social Return is iets extra's doen als onderdeel van de inkoop-opdracht om sociale impact te creëren. Het gaat bij Social Return om het bieden van werk aan en het opleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals werkzoekenden, mensen met een beperking en leerlingen/ studenten die moeite hebben een regulier diploma te behalen. Ook andere invullingen van Social Return zijn mogelijk. 

Social Return advies voor opdrachtgevers

Social Return is maatwerk. Maatwerk aan de voorkant levert maatwerk aan de achterkant op (en meer resultaat!).

Acceptabele en realistische Social Return afspraken bij aanbesteding worden aan de voorkant van het inkoop-proces gemaakt. JOBmates geeft advies over de hoogte en de vorm van de Social Return verplichting bij de inkoop-opdracht. JOBmates adviseert ook over hoe er meer rendement kan worden gehaald uit het interne Social Return proces.

Social Return advies voor leveranciers

JOBmates geeft advies over hoe uw organisatie invulling kan geven aan een Social Return opdracht op een manier die past bij uw bedrijf. Dat wordt vertaald in een plan van aanpak dat u kunt overhandigen aan de opdrachtgever.

Erkenning en herkenning van sociaal ondernemers: PSO/ PSO 30+ Abw

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) meet en erkent de mate van sociaal ondernemen in het kader van Social Return. Het instrument is ontwikkeld door TNO. Het PSO-certificaat laat zien dat u als organisatie sociaal ondernemen serieus neemt en het waarmaakt. Gemeenten kiezen er vaak voor de PSO trede 2 te belonen met 100% invulling van de Social Return verplichting. Met het PSO-certificaat toont u dus op voorhand aan dat u meer dan gemiddeld duurzame werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Gemeenten en private organisaties kunnen het PSO 30+ certificaat gebruiken voor voorbehouden opdrachten. Het is bedoeld voor organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

JOBmates adviseert en begeleidt organisaties bij het verkrijgen en behouden van PSO-certificaten.

Bekijk hier de PSO explanimation van 2 minuten: Zichtbaar socialer met het keurmerk PSO

Meer weten? 

Neem vrijblijvend contact op met Jacqueline Koolhaas via 06-23545045 of stuur een bericht via het contacformulier